Vad är hypnos?
Hypnos är en djupare form av avslappning och används också synonymt med "trance" dvs ett medvetandetillstånd som är öppet, kreativt och mottagligt. Detta tillstånd används i skiftande sammanhang som yoga, psykoprofylax,mental träning, meditation m.m. Vid utövande av hypnos krävs kompetens, etik och professionella ramar. Tyvärr förväxlas ibland underhållnings eller"estrad"hypnos med klinisk hypnos. Svensk lagstiftning kräver en vårdyrkeslegitimation för den som arbetar med hypnos. 

Hur går det till?
Hypnos är när man på ett systematiskt sätt använder patientens naturliga förmåga till koncentration. En definition på hypnos är helt enkelt "riktad uppmärksamhet". Det vanligaste är att man riktar uppmärksamheten på något som ger avslappning i kroppen eller så kan man t.ex. använda sig av behagliga minnen.
Hypnosen sker enligt de krav som ställts av Svensk Förening för Klinisk Hypnos och som är den enda godkända formen av hypnos i Sverige. Hypnosföreningen innefattar av Socialstyrelsen legitimerade vårdgivare. Hypnosen ges enligt vetenskap och beprövad erfarenhet.
För mer information kontakta oss gärna och boka en tid hos Leg.Tandhygienist Birgitta Mollstedt som är utbildad hypnosteapeut i SFKH regi.

Hypnos och tandvård
Hypnos har länge använts inom tandvården. Patienter under hypnos är smärtlindrade och blöder mindre. 
Tandvårsrädsla och kan behandlas framgångsrikt med hypnos.  Andra behandlingsbara tillstånd är spänningproblem, oro, smärtor typ huvudvärk, käkledsproblem, nervsmärta m.m.

Hypnos kan...
* Minska upplevelsen av smärta
* Leda till ökad avslappning och bättre förmåga att hantera stress    
* Ha gynnsamma effekter på immunsystemet
* Minska blöning och svullnad i samband med behandling
* Påskynda återhämtning efter operationer
* Mildra psykosomatiska symtom
* Öka prestationsförmågan inom arbete och idrott
* Avleda från obehagliga upplevelser

  Länk:   http://www.hypnosforeningen.se/omhypnos.htm