Miljöpolicy

Sandvikens Implantatklinik ska bidra till ett hållbart samhälle och en god livsmiljö för nuvarande och kommande generationer genom att: 
 • Minska miljöpåverkan genom säkra läkemedelsrutiner, genomtänkta val av förbrukningsmaterial, att minska mängden deponi genom källsortering, minska energiåtgången (både på praktiken och hemma) samt hantera avfall på optimalt sätt.)
 • Kontinuerligt följa upp våra miljömål och våra åtgärdslistor
 • Alltid väga in miljöaspekter vid val av produkter och tjänster
 • Följa eller överträffa de lagar, förordningar och rekommendationer som finns på miljöområdet
 • Vi använder inte amalgam 
 • Vi använder oss av grön el

Källsortering

Vi delar in avfallet enligt nedan:
Papper, Kartong, Wellpapp, Glas, Hård plast, Metall, El-avfall, Kompost

Farligt avfall (hämtas av avfallstransportör):

 • Smittförande
 • Kemikalier
 • Amalgam
 • Lysrör
 • Ohärdat material

Övriga åtgärder för att minska miljöpåverkan

 • Minska pappersanvändning genom e-post och dataanvändning
 • Stänga av den elektronik som är möjlig när vi går hem för dagen
 • Minska mängden läkemedelsmiljöpåverkan genom att hjälpa till att minska kasseringen av läkemedel
 • I så stor utsträckning som möjligt undvika bil som transportmedel