Rökavvänjning med NADA


På 70-talet upptäcktes det att akupunktur lindrar vid drogabstinens, så att suget minskar efter droger. Sedan dess har framför allt öronakupunktur blivit en vanlig del av behandlingen vid beroende så som t.ex. rökning. NADA är en speciell form av akupunktur som i flera vetenskapliga studier visat sig vara särskilt verksam.

Lindring av fysiska symptom

Fysiska symptom som kan lindras är skakningar, svettningar, tarmproblem, muskelkramper, värk, huvudvärk/migrän, illamående, hjärtklappning, trötthet och köldkänsla.

Lindring av psykiska symptom

Psykiska symptom som kan lindras är stress, aggression, irritabilitet, panikattacker, oro, sömnlöshet, överkänslighet, mardrömmar, sorg, otålighet, rädsla och depression.

Proceduren ger resultat som minskat medicinbehov, smärtlindring och mindre stress. Ett fokuserat tänkande, avslappning, medvetenhet om känslor, bättre sömn och mer positivt agerande.
 


Jag som behandlar med akupunktur på klinkien är Birgitta Mollstedt, leg. tandhygienist. Diplomenterad akupunktör efter att ha genomgått 3-årig utbildning i traditionell kinesisk medicin på Akupunkturakademin, Stockholm och Beijing Xuan Wu Hospital of Traditional Chinese Medicine i Kina.

Mer information:
www.akupunkturforbundet.se
www.svenskamas.se