Snarkning

Har Du problem med att Du snarkar, eller har någon som sover i din närhet problem pga att Du snarkar?


En del som snarkar har andningsuppehåll under sömnen, det kallas för sömnapne´ och kan påverka hjärtat o blodtrycket negativt.

Om Du misstänker att att det är så, så kan Du genom din tandläkare eller läkare få en remiss skriven till ÖNH-läkare(ÖronNäsHals). Där gör dom då en "sömnscreening".

Läkaren ser då om / vilken typ av hjälpmedel som Du är mest hjälpt av.

Det finns CPAP, som är en maskin som är ansluten till en mask som man har över näsan när man sover. Den pressar in luft under övertryck och gör att snarkningen minskar. Den behandlingen görs av sjukvården.

Det finns snarkskenor (apne´skenor) i flera olika utföranden och dom görs hos tandläkaren.

Hör av dig så berättar vi mer!