Om tandlossning och tobak

Hur påverkas munhälsan av tobak?

Rökning, som är mycket skadligt för den allmäna hälsan kan också orsaka sjukdomstillstånd i munnen. 

Tandlossning

Många undersökningar har visat att rökning är en av de viktigaste orsakerna till att parodontit (tandlossning) utvecklas. 
Den som röker och har drabbats av begynnande tandlossning kan dramatiskt förbättra möjligheterna att behålla sina tänder om han/hon slutar att röka. 
Exempelvisgörs ibland en tandköttsoperation för att förbättra möjligheterna för en eller flera tänder att behållas p.g.a. att tandlossningen gått väldigt långt. För att tandköttsoperationen skall lyckas är det viktigt att patienten slutar röka. 

Gällande andra former av nikotin, såsom snus och olika typer av rökavvänjningsmedel är det mer osäkert om det har någon inverkan på tandlossningssjukdomen. Vill man vara säker bör inget nikotin användas. 
 

Tobak och cancer i munhålan

Snusning och rökning är vanligt i vårt land. Bruket av snus ökar hos både män och kvinnor, men är vanligast bland män. 
Det finns ett samband mellan tobak, i form av rökning och snus, och cancer i munhåla och svalg. Sverige är ett av de länder i Europa som har minst antal fall av cancer i huvud- och halsregionen. Majoriteten av cancerfall av denna typ drabbar i Sverige män. 

Rökning är den vanligaste orsaken till cancer i munhåla och svalg, men rökning och alkohol tillsammans ökar risken ännu mer. Särskilt då alkoholkonsumtionen är stor. 

I Asien förorsakar tuggtobak hög förekomst av cancer i munhåla och svalg. Oftast används tuggtobaken där tillsammans med Arecanöten (nöt från Arecapalm). Rökning tillsammans med denna nöt tycks ge ännu större risk för cancer i munhåla och svalg . 

Risken för att få cancer i munhåla och svalg ökar med mängden tobak per dag och antalet konsumtionsår. Om man slutar röka avtar risken för cancer i munhåla och svalg. Efter 20 års uppehåll är det ingen förhöjd risk alls. 

Undersökningar gjorda både i Sverige och USA visar att snus kan utgöra en liten risk för cancer i munhåla och svalg. Forskarna tvistar om risken är försumbar eller inte. 

Svenskt snus är mjukt och tillverkat av ojäst tobak, huvudsakligen mörk Virginiatobak blandad med Kentuckytobak. De flesta svenska snusare använder svensktillverkat snus. Det svenska snuset används nästan enbart i Sverige och i de nordiska grannländerna. 
De största konsumenterna finns i den norra delen av landet. Där är förekomsten av cancer i huvud- och halsregionen låg. Däremot är förekomsten av den cancerformen högre i Stockholms- och Göteborgsregionerna, men där är konsumtionen av snus lägre än i övriga landet. 

I världen har Sverige haft den största konsumtionen av snus per capita under 1900-talet, men trots detta är antalet fall av cancer i munhåla och svalg få. I West Virginia, USA , används mycket snus, men i denna del av USA är dödligheten p.g.a. cancer i munhåla och svalg lägre än i övriga USA.
Det finns inga klara belägg för förhöjda cancerrisker hos snusare som använder snus av svensk typ.
Vad gäller svenskt snus visar en undersökning att det inte finns någon ökad cancerrisk, trots att svenskt snus innehåller cancerframkallande ämnen. Socialstyrelsens håller med, men å andra sidan säger de att man inte kan dra slutsatsen att snusningen inte ökar cancerrisken. 

Rökning är en av de viktigaste orsakerna till cancer i munhåla och svalg och vid samtidig stor alkoholkonsumtion mångdubblas risken. Snusning kan kanske vara att föredra framför rökning. 
Framhållas bör dock att det ur hälsosynpunkt är allra bäst att helt avhålla sig från nikotin i alla former.

Claes Östberg

Informationsfilmer med bra tips om parodontit och rökning för dig som är intresserad av din tandhälsa vill veta mer.